For å sortere bilderekkefølgen må du gå til Produkter og velge å redigere et produkt. Trykk så på bildet du vil endre plassering på og dra til en ny posisjon. Ferdig!