Der findes to måder at importere dine kunder til dit kunderegister. Enten ved at skrive kopiere/indsætte informationen i et format du selv vælger, eller ved at uploade en Excel(CSV)-fil.

Gør følgende for at kopiere/indsætte informationen:

 • Gå til kunderegister> Importer kunder.
 • Kopier/indsæt er forhåndsvalgt.
 • På første linje skriver du hvilket format du vil at informationen skal importeres til (skal indeholde kundenummer, e-mailadresse eller begge dele for at finde den rette kunde). For eksempel:
  • e-mail, fornavn, etternavn, adresse, by
  • e-mail, kundeummer, fornavn, adresse, by
  • kundenummer, navn, etternavn
 • På de efterfølgende linjer skriver eller indsætter du din kundeinformation tilsvarende format som følger:
  • e-mail, fornavn, etternavn, telefonnummer
  • Nils@epost.com, Nils,Karlsen, 99119912
  • Stine@epost.com, Stine,Olsen, 44114411
 • Klik på Start indlæsning og en liste over de angivede værdier blir synlig. Det er kun nye værdier som vises med grønt. For værdier som er de samme som i det eksisterende kunderegister, vil en «/» vises.
 • Forsikre dig om at alt stemmer. Hvis du vil ændre noget vælger du Ændre importdata ellers klikker du på Bekræft import.
 • Kundedata er nu importeret til dit kunderegister.

For at importere kunder med en fil:

Hvis du har et større kunderegister kan det være en fordel at importere dette i en fil i stedet. Filformatet skal være i Excel (CSV) med tegnopsætningen UFT-8. Kolonnerne e-mail, fornavn, efternavn, adresse, by, postnummer samt virksomhedsnavn kan importeres. Dog behøver alle disse kolonner ikke at være med

Kolonnerne skal være benævn med følgende kolonnetitler: email, firstname, lastname, address, city, zipcode, phone, company_name. Email skal findes med og være først i filen, derudover spiller rækkefølgen ikke nogen rolle. Når du har sikret dig dette gør du følgende:

 • Gå til Kunderegister > Importer kunder.
 • Klikk på Fra fil.
 • Klik på +Vælg importfil (CSV).
 • Gå til stedet på datamaskinen hvor filen din befinder sig, vælg den og klik Vælg.
 • Klik på Påbegynd læsning og en liste over de angivede værdier blir synlig. Bare nye værdier vises med grønt. For værdier som er de samme som i kundregisteret, vil en «/» vises.
 • Forsikre dig om at alt stemmer. Hvis du vil ændre noget, vælger du Ændre importdata ellers klikker du på Bekræft import.
 • Kundedata er nu importeret til dit kunderegister.

Var dette til hjælp?