Du har mulighed for at beskytte din webshop med adgangskode ved at bruge Privat Mode som du finder under Indstillinger i kontrolpanelet.

Når du aktiverer Privat Mode klikker du på indstillingerne for Privat mode og tilføjer en adgangskode. Gem og det er færdigt.

Her kan du også tilføje en tekst som vises for alle som ikke har adgang til webshoppen.

Var dette til hjælp?