Hvis fornyelsen af din webshop mislykkedes, så kan du læse her hvad der sker hvis betalingen for din webshop ikke går igennem.

Sådan går det til:

Quickbutik er en abonnementstjeneste hvor du betaler for din webshop i forskud. Betalingen trækkes automatisk ved forfaldsdatoen. Hvis den automatiske betaling mislykkede, hvis du f.eks. ikke har tilstrækkeligt med penge på dit betalingskort, så sender vi en mail til dig som forklarer at betalingen desværre ikke kunne gennemføres. Du får også en notifikation i dit kontrolpanel som forklarer at betalingen mislykkedes.

Der sker derefter et nyt forsøg per dag de kommende to dage. Hvis betalingen ikke lykkedes nogle af de tre dage så sættes butikken i Offline-tilstand (Private mode) og kunderne kan derved ikke få tilgang til webshoppen. Efter yderligere to dage (den sjette dag) udføres et nyt og sidste betalingsforsøg fra det angivede betalingskort. Hvis denne betaling lykkedes så vil Offline-tilstanden tages væk og din webshop bliver online igen. Skulle betalingen derimod ikke lykkedes så kommer abonnementet at afsluttes.

Tidslinje:

Dag 1 (Forfaldsdato): Betalingen forsøges at gennemføres for din webshop
Dag 2: Et nyt betalingsforsøg udføres
Dag 3: Et nyt betalingsforsøg udføres. Mislykkedes dette så sættes webshoppen som Offline (Pause tilstand)
Dag 4:
Dag 5:
Dag 6: Et sidste betalingsforsøg udføres. Mislykkedes denne betaling også denne gang så afsluttes dit abonnement.

Hvad indebærer det at abonnementet afsluttes?

Webshoppen bliver ikke fjernet. Din webshop vil eksistere i op til to måneder og under denne tid har du fortsat tilgang til dit kontrolpanel. Der findes stadig mulighed for at aktivere webshoppen igen når betalingen er fuldført.

Hvordan kan jeg se når betalingen udføres?

Vi anbefaler at du som webshopsejer holder dig opdateret om hvornår næste betaling af dit abonnement sker og sørger for at du har tilstrækkeligt med penge på dit kort den dag. Du finder betalingsdagen ved at navigere til Brugerindstillinger > Administrér abonnement og her kan du se den dato hvor næste betaling gennemføres under Næste fornyelse.

Hvis du ikke ønsker at fortsætte med Quickbutik så er det vigtigt at du afslutter dit abonnement inden forfaldsdatoen, eller aktiveres en ny betalingsperiode. Hvordan du gør det kan du læse her.

Skulle du have nogle spørgsmål eller funderinger angående betalingen af din webshop så er du selvfølgelig altid varmt velkommen til at tage kontakt til vores support.

Var dette til hjælp?