For å legge til Knappvalg for produktvarianter må du først aktivere funksjonen Avansert produktvalg.

Legg til Knappvalg på et produkt

 1. Gå til produktet i kontrollpanelet du vil tilby knappevalg på, for eksempel. for størrelsesvarianter.
 2. Klikk på Administrer produktvalg.
 3. Velg Knappvalg for produktvalget du vil tilby knappevalg på. (Se bilde under)
  Hantera Produktval - Knappval
 4. Håndter Produktvalg – Knappvalg
 5. Klikk på Lagre og lukk dialogruten.
 6. Lagre produktet og det er klart. Se bildet nedenfor for eksempler på hvordan det ser ut i butikken.
  (Eksempelbilde på produkt med Knappvalg)
  Produkt med Knappval