En landingsside er en fritstående side fra din webshop som skal indeholde information som er værdifuld for din kunde og som opmuntre besøgeren til at klikke sig videre til din webshop. Ofte anvendes landingssider til kampagner og andre markedsføringsindsatser som man ønsker at kunden skal tage del af uden at tabe fokus fra webshoppens andre elementer. Det er vigtigt at besøgerne hele tiden oplever indeholdet som relevant. Der skal være en tydelig rød tråd og besøgeren skal naturligt kunne klikke sig videre til din webshop.

Godt at tænke på når du skaber en landingsside:

  • Fokuser på et emne – Siden skal kun indeholde et tydeligt formål og ikke flere, da det kan forvirre kunde. Vær tydelig med det du vil formidle.
  • Indeholde en CTA – en såkaldt Call to Action, noget som gør at besøgeren opmuntres til at integrere med siden og videresendes til webshoppen med eksempelvis en lokkende knap.
  • Oprethold kundens interesse – Der skal hele tiden være relevant og værdifuld information som ikke får kunden til at tabe sin interesse eller som får kunden til at forlade siden.
  • Skab troværdighed – ingen løse eller tvivlsomme løfter: Du kommer længst med enkel og tydelig kommunikation .
  • Et gennemtænkt og lokkende design – Det er godt hvis din landingsside overtager alt  kundens opmærksomhed, men du skal også tænke på ikke at chokere kunden for meget. Indeholdet skal være visuelt flot men også fredfuldt for øjet at se på. Tænk på at designelementerne ubevidst skal dirigere besøgeren i den retning du ønsker.

Sådan opretter du en landingsside:

For at oprette en landingsside skal du navigere til Sider og derefter trykke på Opret landingsside. Her kommer du til at kunne skabe en landingsside via funktionen Pagebuilder. Når du trykker på Gem kommer du til en formular hvor du vælger hvor du vil placere siden og hvilket navn siden skal have. Tryk derefter på Gem igen og du er færdig med din landingsside.

Var dette til hjælp?