Hvis du vil ændre hvordan priserne ser ud i webshoppen, det vil sige prisformatet, så er det muligt under indstillinger i kontrolpanelet. Her kan du f.eks. ændre til at der står 1234:- i stedet for 1234 DKK.

Sådan gør du:

  1. Naviger til indstillinger Generelt  i kontrolpanelet.
  2. Lokaliser overskriften Prisformat og vælg det ønskede format i rullelisten.
  3. Klik på gem.

Godt at vide:

Det prisformat du vælger er kun koblet til hovedvalutaen for din webshop. Hvis du anvender flere valutaer i webshoppen vil der altid vises decimaler for øvrige valutaer.

Var dette til hjælp?