Du har mulighed for at beskytte din webshop med et kodeord ved at anvende Privat mode som du finder under Indstillinger i dit kontrolpanel.

Når du har aktiveret Privat mode, klikker du på åben og tilføjer derefter et kodeord under Adgangskodebeskyttelse. Gem og færdigt!

Her er der også mulighed for at tilføje en tekst som vises for alle som ikke har adgang til webshoppen.

Var dette til hjælp?