Som standard har Quickbutik og de temaer som indgår, alle understøttelse for kategorier i 3 niveauer. Har du et større sortiment med tusindvis af produkter, så findes der ofte et behov for at ville have endnu dybere kategoriniveauer – Quickbutik understøtter hele 5 kategoriniveauer.

For at anvende de dybere kategoriniveauer og specifikt kategoriniveau 4 og 5, så anbefaler vi at du anvender en af følgende temaer, som har som standard at præsentere disse dybe niveauer på en pæn måde i butikken:

 • Nova
 • Nova Defined
 • Nova Canvas
 • Swift
 • Orion
 • Orion Wide
 • Orion Paw

Hvis du har et skræddersyet tema eller et andet tema

Har du et skræddersyet tema (med kildekodetilgang aktiveret) og ønsker at anvende dig af kategoriniveau 4 og 5, så er dette fortsat muligt. Dog behøver du arbejde med kildekoden og lave nogle justeringer så at disse niveauer bliver synlige i butikken.

Herunder finder du en kode som du kan udgå fra for at implementere det i dit tema. Hvis du ikke har lavet ændringer i kildekoden før så anbefaler vi stærkt at du tager kontakt til en Quickbutik Specialist eller webudvikler med grundlæggende forståelse for HTML.

Kodeeksempel:

{{#hasChildren2}}

     <li class="dropdown-submenu position-relative">
      <a id="categoryDropdown{{id}}" href="#" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
       class="dropdown-item dropdown-toggle" data-display="static">{{name}}</a>

      <ul aria-labelledby="categoryDropdown{{id}}"
       class="dropdown-menu {{#settings.header_menu_subright}}dropdown-menu-alignright{{/settings.header_menu_subright}}">
       {{#children}}
       <li><a href="{{url}}" class="{{#current}}active{{/current}} dropdown-item">-{{name}}</a></li>
       {{#hasChildren3}}
        {{#children}}
          <li><a href="{{url}}" class="{{#current}}active{{/current}} dropdown-item">--{{name}}</a></li>
          {{#hasChildren4}}
            {{#children}}
            <li><a href="{{url}}" class="{{#current}}active{{/current}} dropdown-item">---{{name}}</a></li>
            {{/children}}
          {{/hasChildren4}}
        {{/children}}
       {{/hasChildren3}}
       {{/children}}
      </ul>
     </li>
     {{/hasChildren2}}

 

Var dette til hjælp?