Med produktfiltrering gjør du det enklere for kundene dine å finne det nøyaktige produktet de leter etter, ettersom du gjør det mulig å filtrere produkter på ting som farge, størrelse etc.

Følg stegene nedenfor for å legge til produktfiltrering i din nettbutikk:

  1. Gå funksjonen under Innstillinger > Filtrering av produkter.
  2. Klikk på +Skap produktfilter for å skape ditt første filter.
  3. Skriv tittel for filtret. (F.eks. Farge for å la kundene filtrere produkter efter farge.)
  4. Klikk på +Legg til valg og legg til valgene du vil ha i dette filteret. (F.eks. Hvit, om dine kunder skal kunne filtrere alle hvite produkter.)
  5. Klikk på Lagre endringer når du har lagt til alle valg i filteret.
  6. Når filteret er skapt må du koble produkter til de ulike valgene i filteret. For å kunne gjøre dette finnes hvert valg du har skapt i steg 4 som en egen knapp (se eksempelbilde nedenfor). Klikk på valgknappene i filteret og deretter +Koble til nye produkter for å koble produkter som skal vises hvis kunden velger det alternativet. (For eksempel alle hvite produkter eller produkter som har en hvit variant.) Klikk på Lagre produkter. (Gjenta dette trinnet for alle valg i filteret.)
  7. Gjenta steg 2 – 6 hvis du ønsker å lage flere produktfilter. (Valgfritt.)
  8. Ferdig.