Din webshop behøver have tydlige købsvilkår som er tilgængelige og synlige for dine kunder. Det kan føles besværligt og svært at skabe, men det behøver det ikke være. I stedet for at “opfinde hjulet” så har vi skabt et værktøj som giver dig en færdig skabelon for dine købsvilkår.

Klik her for at anvende værktøjet for købsvilkår:

https://quickbutik.com/verktyg/kopvillkor?lang=da

Det er vigtigt at gennemgå alt som står i dokumentet så at det afspejler de vilkår som du ønsker at give din kunde.

Tilføj dine købsvilkår til en side sådan her:

  1. Kopier indeholder i dine købsvilkår via ovenstående værktøj.
  2. Navigér til Sider i kontrolpanelet
  3. Lokaliser og vælg at redigere den allerede eksisterende side Købsvilkår
  4. Indsæt dine købsvilkår og tryk Gem

Var dette til hjælp?