Trustpilot er en hjemmeside som registrerer kundeanmeldelser om forskellige webshops og virksomheder. Disse anmeldelser kan være brugbar feedback til potentielle kunder til den pågældende eller virksomhed og kan hjælpe konsumenter med at afgøre om de ønsker at købe fra webshoppen. Det er desuden et godt værktøj for dig som webshops-ejer for at få indsigt i hvad dine kunder synes om din webshop og dine produkter. 

Du kan tilføje en widget i din butik som opmuntre kunder til at skrive en anmeldelse om din webshop. Widgeten leder kunden til din Trustpilot-side.

Sådan gør du:

  1. Gå til Trustpilots hjemmeside for virksomheder og tryk på knappen Opret gratis konto (eller skab et betalingskonto hvis du ønsker) og skab dig et login for din webshop.
  2. Når du har fået tilgang til dit kontrolpanel hos Trustpilot så navigerer du til Del og vis op som du finder til venstre i dit kontrolpanel.
  3. Vælg underkategorien Widgets for websider og vælg Review Collector   (Hvis du kun har gratisversionen så er det kun muligt at anvende denne) og tryk på den.
  4. Du kan vælge at konfigurere hvordan du vil have at widgeten skal se ud (højde, sprog, lys- eller mørk widget) og når du er færdig trykker du på Hent kode.
  5. Nu får du to koder frem. Kopiere den øverste kode og naviger til Indstillinger > Egne scripts i dit kontrolpanel hos Quickbutik og indsæt koden i feltet Egne scripts (head). Tryk på Gem.
  6. Kopiere derefter den nederste kode som du fik af Trustpilot og naviger derefter til Udseende > Tema > Tilpas tema > Startside og tryk på Tilføj ny sektion. I rullelisten vælger du Egen sektion og i tekstfeltet indsætter du koden.
  7. Tryk derefter på Gem.
  8. Færdigt. Nu skal din Trustpilot widget findes på startsiden.

Var dette til hjælp?