Ja, det kan du!

Du kan starte med Quickbutik Startup og deretter bytte til Standard eller Pro når behovet er der. Du kan oppgradere deg fra kontrollpanelet, og den faktiske oppgraderingen gjøres umiddelbart, slik at du enkelt kan fortsette – ingen ny installasjon eller lignende er nødvendig.

Skulle du bestemme deg for etter en dag, uke eller måned å nedjustere i stedet – så går dette bra likevel. Det er da etter at den eksisterende betalingsperioden er utløpt at du automatisk bytter til mindre pakke, Standard eller Oppstart. Hvis du har hatt Pro-funksjoner, vil disse bli deaktivert.

Oppgradering og nedgradering koster selvsagt ikke noe ekstra.