Vil du vise produktene dine på hjemmesiden din? Å vise noen produkter på hjemmesiden er bra da nye besøkende umiddelbart kan få et inntrykk av hva butikken din selger og du kan direkte eksponere produktene du hovedsakelig ønsker selge.

Hvordan legge til et rutenett med produkter

Gå til Utseende > Tema og trykk på Tilpass Tema. Når du er der går du fanen Startside og trykk Legg til seksjon. I rullegardinlisten velger du Rutenett med produkter og trykker på Legg til. Nå kan du velge hvilken kategori hvis produkter du vil vise og hvor mange du vil skal vises på rad på både mobile enheter og på skrivebord.

Vil du ikke vise alle produktene dine i kategorien eller kanskje du vil vise noen blandede produkter fra forskjellige kategorier?

Hvis du vil vise et mindre antall produkter fra en kategori eller produkter fra forskjellige kategorier i ett og samme rutenett av produkter, er det fullt mulig. Det du trenger å gjøre da er å opprette en ny kategori ved å navigere til Kategorier i kontrollpanelet og deretter trykke Skap kategori. Velg deretter kategorienavnet og Legg til i navigasjon og velg Nei. Din kategori vil da bare være i kontrollpanelet og ikke vises i butikken din. Gå deretter til Produkter i kontrollpanelet og trykk på Rediger for produktene du vil vise på startskjermen, og legg til den nyopprettede kategorien i kategoriene-feltet. Når du har lagt til alle produktene du vil vise på startsiden i den nye kategorien, kan du navigere til Tema > Tilpass Tema > Startside > Rutenett med produkter og sørge for at den nye kategorien er valgt for Produktkategori. Nå skal produktene du la til i den nye kategorien, vises på hjemmesiden din.