Dropshipping er når du sælger produkter du ikke selv har på lager, men hvor du laver aftaler direkte med leverandører, som så sørger for at sende produktet til slutkunden når salget finder sted.

Dropshipping anvendes av mange e-forhandlere i dag. Der er også mange som kombinerer sit eget lager med dropshipping-produkter for at vise og tilbyde et bredere sortiment i deres webshop. Det er økonomisk fordelagtigt og du slipper for at købe store partier af produkter som du måske ikke får solgt.

Med den rette aftale med leverandører for dropshipping kan du lægge mere tid på at optimere din webshop, kundeservice og markedsføring.

Skal man selv pakke produkterne

Nej, alt håndteres af leverandøren inklusiv pakningen. Det er leverandøren som ordner hele leveringsdelen og i nogle tilfælde også returnering.

Sådan kan salgsprosessen med dropshipping fungere.

  1. Kunden bestiller noget fra din webshop. Du modtager en bestilling fra en kunde på 100 kr.
  2. Du som webshops-ejere betaler leverandøren omkostningene, et almindeligt indkøb inkl. fragt. I dette eksempel kan det være 100 kr som deraf bliver 70 kr til leverandøren.
  3. Bestillingen gennemføres hos leverandøren og de sender produktet til din kunde.
  4. Du beholder et overskud på 30 kr.

Aftale og tillid

For at komme i gang med dropshipping skal du lave en aftale med leverandører og virksomheder som tilbyder dropshipping. I dag findes der mange som gør det, men også en del fra de mere nischede brancher som har valgt at ikke gøre det.

Det er vigtigt at du stiller krav til din potentielle leverandør, sikre kvalitet, aftaler vilkår for den længste leveringstid og i det hele taget bygger en god relation med leverandøren. Det er afgørende for en fælles, vellykket og langsigtet succes.

Var dette til hjælp?