Det er muligt at fjerne et produkt fra din webshop som du ikke længere vil sælge. Du kan også vælge at skjule et produkt hvis det ikke findes på lager under en længere periode. Hvis du vælger at skjule produktet, behøver du ikke at skabe produktet igen ved et senere tilfælde.

Sådan fjerner du et produkt i webshoppen:

 1. Naviger til Produkter i kontrolpanelet.
 2. Klik derefter på den blå redigeringsknap for det produkt du vil fjerne.
 3. Lokaliser derefter krydset oppe i højre hjørne for at fjerne produktet.
 4. Her skal du bekræfte at du vil udføre ændringen.
 5. Derefter er produktet fjernet.

Sådan fjerne du flere produkter i webbshoppen:

 1. Naviger til Produkter i kontrolpanelet
 2. I højre hjørne i rullelisten vælger du den kategori som du vil ændre i.
 3. I oversigten markerer du de produkter som du vil fjerne ved at sætte kryds i markeringsfelterne
 4. Lokaliser derefter antalsvælgeren øverst over markeringsfelterne for at udføre en handling.
 5. Tryk på x slet (permanent)
 6. Bekræft derefter din handling
 7. Derefter er produkterne fjernet og du er færdig.

Var dette til hjælp?