Hvis du har klikket på et link til din webshop og du kommer til en side som forklarer, at det ikke går at finde siden, så er det en såkaldt 404-side. Disse 404-sider er indikationer på at en webshopsadresse som tidligere har været anvendt til noget (produkt, side, kategori eller lignende) ikke findes længere.

Hvorfor opstår 404-sider?

Dette kan afhænge af at man har flyttet siden, ændret sidens URI eller fjernet det. Hvis man så på en eller anden måde har gemt webshopsadressen, som for eksempel i et bogmærke, og siden ikke længere eksisterer så opstår der en 404-side.

Dette sker ofte hvis man ændrer i et kategoritræ som man har skabt for sin webshop. Hvis man pludseligt omdøber den, flytter eller fjerner og omstrukturerer så kan der opstå 404-sider. Hvis du desuden har tilkoblet din webshop til Google Search Console så indekserer det din webshop ved et vis tidspunkt. Hvis du ændrer i din navigation eller fjerner visse sider efter at webshoppen har indekseret, så vil kunden blive ledet til en 404-side for det oprindelige produkt, side eller kategori som er blevet ændret.

Hvad kan jeg gøre for at forhindre at det sker?

Under indstillinger > links kan du skabe 301-links som dirigerer besøgeren til den rette side, trods at besøgeren har forsøgt at gå ind på en side som ikke længere findes. Hvis du for eksempel opdager at du har en 404-side i din webshop og ved at denne side skal gå til en anden plads i din webshop så kan du skabe en 301-kobling. Du kan læse mere om 301-links og hvordan du skaber dem her.

Tips

Du kan redigere din 404-side. Skulle du have en 404-side i din webshop så kan det være godt for besøgeren at få en form for forklaring til hvorfor de ikke lander på den plads i din webshop som de havde tænkt sig. Det er også en god idé hvis du placerer en knap eller lignende som besøgeren kan klikke på og for eksempel komme til din startside. Du kan læse mere om hvordan du redigerer sine 404-side her.

Sådan her kan en redigeret 404-side eksempelvis se ud:404-sida

Var dette til hjælp?