Med funksjonen Avansert produktvalg forbedrer du kundens kjøpsopplevelse ved å tilby visuelle variant-velgere som Fargevalg, Bildevalg og Knappvalg.

1. Aktiver avansert produktvalg

For å bruke avanserte produktvalg for produktvariantene dine, må du først aktivere funksjonen under Innstillinger > Avanserte produktvalg.

Når du har aktivert denne funksjonen, har du muligheten til å velge mellom Standard, Fargevalg, Bildevalg og Knappvalg for produktvalgene du har opprettet under hvert produkt.

2. Legg til Avanserte Produktvalg til et produkt

Avansert produktvalg: Hvordan legger jeg til fargevalg?

Avansert produktvalg: Hvordan legger jeg til Knappvalg?

Avansert produktvalg: Hvordan legger jeg til bildevalg?