Indgår i:

Du kan tilpasse priserne til dine kundegrupper på to måder. Enten ved at tilføje en generel prisreduktion for alle produkter eller på produktniveau. Du kan også kombinere en generel prisreduktion med specifikke priser på produktniveau. De priser som du angiver på produktniveau vil blive overskrevet eventuel general prisreduktion på produktet.
Prisreduktionen bliver synlig for kunder som tilhør en kundegruppe og logger in via sin login-konto. Dette er perfekt for dig med forhandlere, B2B-kunder eller for dig som har en kundeklub.

Sådan tilføjer du en generel prisreduktion for en kundegruppe:

  1. Naviger til Kunderegister >Kundegrupper.
  2. Vælg Rediger for den kundegruppe du vil tilføje prisreduktionen for.
  3. I feltet Generel prisnedsættelse indtaster i den procentuelle reduktion som skal gælde for kundegruppen.
  4. Gem.

Sådan tilpasser du dine kundegruppes priser på produktniveau:

  1. Naviger til Kunderegister >Kundegrupper.
  2. Vælg Rediger for den kundegruppe du vil tilføje prisreduktionen for.
  3. Klik på Tilføj specifikke priser.
  4. Ændrer priserne for produkterne direkte i listen og tryk på Gem.
  5. Klik på Se aktuelle priser for at se eller fjerne gruppens tilpassede priser.
  6. Gem.

Var dette til hjælp?