Under Innstillinger > Generelt kan du velge om du vil selge momsfritt til spesifikke land, se eksempel:

Dette kan være bra for når du selger til land utenfor EU, eksempelvis USA og kunden betaler moms i sitt land når de mottar ordren.