Hvis du anvender Flere sprog i din webshop så ligger disse sprog som en kopi af din webshop med det nye sprog som du har oversat. F.eks. hvis du tilføjer sproget Engelsk i din butik, så vil denne version ligge under minbutik.se/en.

For at gøre det mere simpelt for dine kunder at huske din webshopsadresse så kan det være fordelagtigt ikke at have noget tillæg på webshopsadressen så at de i stedet bruger f.eks. minbutik.com når de skal navigere til din butik.

Hvis du vil have at dine kunder automatisk skal lande på det rette sprog når det angiver en specifik webadresse så skal du købe den domæne hos din domæneleverandør og pege den mod din webshop hos Quickbutik som et ekstra domæne.

Sådan peger du dit ekstra domæne til Quickbutik:

 1. Log ind i dit kontrolpanel hos din domæneleverandør.
 2. Naviger til sektionen ”DNS”/DNS-indstillinger eller lignende.
 3. Indstil samt www af typen A-record til følgende IP-adresse: 3.121.61.201
  Du skal pege både med www og uden for at det skal fungere.
 4. Gem.

Sådan forbinder du dine domæner til forskellige sprog

 1. Naviger til Indstillinger > Eget domæne i dit kontrolpanel i Quickbutik.
 2. Under Flere domæner klikker du på Tilføj nyt domæne. 
 3. Under Ekstra webshop-adresse angiver det domæne du har peget.
 4. I feltet Omdirigér til vælger du de tillæg som står efter din .dk i webshoppen for det rådende sprog.
  F.eks. Angiv minbutik.no under Ekstra webshop-adresse og /no under Omdirigér til eller angiv minbutik.se under Ekstra webshop-adresse og /se under Omdirigér til.
 5. Færdig.

Var dette til hjælp?