Autopilot er et værktøj som giver dig mulighed for at skemalægge aktiviteter i din webshop, som eksempelvis at aktivere en rabat eller en notice så at det automatisk sker på et bestemt tidspunkt. Her kan du skemalægge aktiviteter som udføres automatisk og dermed lade Autopilot forenkle hverdagen for dig som webshops-ejer. 

I prisniveau Startup kan du have en skemalagt aktivitet ad gangen, med Standard kan du have op til tre og med Pro helt ubegrænset antal aktiviteter.

Sådan fungerer kalenderen:

I kalenderen vil i kunne se jeres skemalagte aktiviteter i blåt og jeres gennemførte aktiviteter i grønt. En skemalagt aktivitet som endnu ikke er gemmenført kan redigeres eller slettes ved at klikke på aktiviteten i kalenderen og derefter klikke på redigeringsikonet.

Sådan skaber du en ny aktivitet:

  1. Naviger til Autopilot i dit kontrolpanel
  2. Klik på +Tilføj aktivitet eller klik på den aktuelle dag direkte i kalenderen for at skabe en ny aktivitet på den valgte dato. Indstil derefter tidspunktet for hvornår handlingen skal udføres.
  3. Vælg om du ønsker at aktivere eller deaktivere en af følgende:

Rabat
Vælg mellem rabatter som du har skabt i forvejen.
Deaktiver rabatten når du skaber den hvis du ønsker at skemalægge aktiveringen af rabatten.

Popup
Vælg mellem Popups som du har skabt i forvejen.
Deaktiver din Popup når du skaber den hvis du ønsker at skemalægge aktiveringen.

Udseende
Aktiver et udseende for at ændre hvilket tema som er i live mode for dig som har flere temaer samtidigt.

Privat mode
Aktiver eller deaktiver privat mode for at gøre webshoppen privat eller offentlig.

Ribbons
Vælg mellem Ribbons som du har skabt i forvejen.
Deaktiver din Ribbon når du skaber den hvis du ønsker at skemalægge aktiveringen.

Noticer
Vælg mellem Noticer som du har skabt i forvejen.
Deaktivere din Notice når du skaber den hvis du ønsker at skemalægge aktiveringen.

4. Gennemgå dine aktiviteter og klik derefter på Gem. Den skemalagte aktivitet tilføjes nu til kalendere og kommer automatisk at udføres ved den valgte dato og tidspunkt.

Var dette til hjælp?