Kategorier er som en samling af produkter. Ved at organisere din webshop i forskellige kategorier, giver du dine besøgere et bedre overblik over det du sælger og du forenkler deres navigering i webshoppen. Alt med formålet at skabe en god kundeoplevelse. Af den årsag er det vigtigt at du har logiske og tydlige kategorier.

Det er som en fysisk butik hvor du har forskellige afdelinger for herre og børn i en tøjbutik som gør det lettere for de besøgende at finde det de søger. Men for en webshop er kategorier ikke bare for de besøgendes skyld.

Når du skaber kategorier i din webshop og samler dine produkter er det vigtigt at du tænker på hvordan du skal organisere kategoristrukturen med tydlige sammenhang samt beskrivelse for hvad man finder i en specifik kategori. Det er for at søgemaskinerne også kan følge med og forstå hvad der sælges i din webshop.

5 tips til hvordan du kan optimere dine kategorier så godt som muligt:

  1. Find på et godt kategorilink. Vi anbefaler at du ikke ændrer dine kategorilinks for ofte eftersom at man gerne vil opbygge en høj linkværdi for sine kategorier.
  2. Anvend nøgleord i kategorilinket. Hvis du sælger hdmi kabler er /hdmi-kabler/ bedre end f.eks. /kabler/.
  3. Besøgerne elsker at dele. Sørg for at have enkle og forklarende links. Gerne links som man kan skrive uden at behøve at kopiere dem.
  4. Når besøgende eller kunder deler links til din side på andre steder på nettet, så giver det øget værdi til linket og dermed forbedrede placeringer – alt som bidrager til øget organisk trafik.
  5. Ha gerne tydlige forklarende tekster på kategorisiden. Her kan du fortælle mere om hvilke produkter som findes, hvorfor du har udvalgt præcis disse produkter til dit sortiment og mere. Teksterne skal ikke være for lange, men bør være informative og gerne indeholde nøgleord.

Behøver du hjælp til at skabe kategorier i din webshop? Læs her!

Var dette til hjælp?