En URI-adresse er alt det som står efter domænet. Det er mest enkelt at forklare dette med hjælp af nogle eksempler:

  • Linkadressen er: https://minbutik.dk/herre/min-troje så er URI-adressen: /herre/min-troje
  • Linkadressen er: https://minbutik.se/ så er URI-adressen: /

URI-adresser anvendes for at angive placeringer i butikken eller for at linke internt til noget andet. Ved kun at angive URI-adressen og ikke hele linkadressen med domænet, sikre du dig at de links som du skaber altid peger mod den rette destination uanset om du vil bytte domæne i fremtiden.

Godt at vide

Vi anbefaler at du anvender unikke URIer for dine produkter, kategorier og sider i butikken. Det er ikke optimalt at et produkt har samme URI som en kategori eller side. Det sikre dig at de ikke støder ind i hinanden og kommer derved til at lede kunden til den rette plads.

Var dette til hjælp?