Produktfelt er en nyttig funksjon for deg som ønsker at kunden skal kunne gjøre personlige justeringer. Dette kan være hvis du har produkter der kunden kan gjøre personlige justeringer som f.eks. navnskilt, skreddersydde tekstiler, personlige gavepakninger eller personaliserte produkter.

  1. Aktiver Produktfelt i Innstillinger.
  2. Gå til Produkter og skap et nytt produkt eller klikk for å redigere eksisterende produkt som du vil legge et produktfelt til.
  3. Klikk på knappen «Produktfelt» for å legge til produktfelt på et produkt.
  4. Skriv inn navn og velg for hvert produktfelt
  5. Lagre og det er klart

Hvis du vil opprette produktfelt av filopplastingstypen, kan du lese mer om dette her.