Det kan du! For hvert produkt eller variant kan du angive et minimum eller maksimalt antal som skal opfyldes for at et produkt kan købes. Det kan være anvendbart hvis du for eksempel har en kampagne som tillader en kunde at købe maksimalt 2 styk.

Sådan angiver du et minimum/maksimalt købsantal for et produkt:

  1. Naviger til Produkter og klik på Redigere  på det produkt du ønsker at ændre.
  2. Kryds i Inget minimum købsantal og/eller Inget maksimalt købsantal.
  3. Angiv det antal som minimalt kan købes eller maksimalt kan købes.
  4. Klik på Gem.

Sådan angiver du et minimum/maksimalt købsantal for en variant:

  1. Naviger til Produkter og klik på Redigere på det produkt du ønsker at ændre.
  2. I listen med produktets varianter, klik på tandhjulet for den variant du ønsker at redigere.
  3. Kryds i Inget minimum købsantal og/eller Inget maksimalt købsantal.
  4. Angiv det antal som minimum eller maksimalt kan købes.
  5. Klik på Gem.

Var dette til hjælp?