Kategorier og artikkelgrupper er en samling av produkter.

Ved å organisere nettbutikken din i ulike kategorier gir du besøkende bedre oversikt over hva du selger og forenkler navigasjonen i butikken. Alt med med et mål for øye, øke konvertering.

Nettopp av den grunn er det viktig å ha bra og tydelige kategorier. Det er som i en fysisk butikk der du for eksempel har forskjellige avdelinger for voksne og barn i en klesbutikk for å hjelpe besøkende å finne rett. Men for en nettbutikk er kategorier ikke viktige for bare kundene. De er også viktige med tanke på søkemotorer.

Når du oppretter kategorier i en nettbutikk og samler produktene dine er det viktig at du tenker på hvordan kategoristrukturen skal legges opp, ha tydelige lenker og beskrivelser for hva man finner i den aktuelle kategorien. Hvorfor? Fordi søkemotorer også følger med og vil gjerne forstå hva som selges i nettbutikken din.

Her er fem raske tips for hvordan du kan optimalisere kategoriene dine så godt som mulig:

  1. Tenk på en bra kategorilink. Det anbefales ikke å endre kategoriadresser for ofte da det er ønskelig å bygge opp linkverdien til kategorien.
  2. Bruk nøkkelord i kategorilinken.
    Hvis du selger flere hdmi-kabler /hdmi-kabler/ bedre enn f.eks utydelige /kabler/.
  3. Besøkende elsker å dele. Ha enkle og forklarende linker. Helst linker som kan skrives uten å måtte kopiere de.
  4. Når besøkende eller kunder deler linker til nettstedet ditt rundt på internett hever det verdien til linkene og dermed også plasseringene – alt for økt organisk trafikk.
  5. Ha tydelige forklarende tekster på kategorisiden. Her kan du fortelle hvilke produkter som er tilgjengelige, hvorfor du har akkurat disse i ditt sortiment osv.
    Viktig å tenke på at tekstene ikke skal være for lange, men de bør være informative og helst inneholde nøkkelord.

Trenger du hjelp til å lage kategorier i nettbutikken din? Les her.